Wednesday, 16 March 2011

Pengenalan


Kaum Kadazan-Dusun merupakan nama kaum bumiputera asli yang terbesar
di Sabah dan berasal daripada Indo-China. Kaum etnik ini menggunakan pelbagai
bahasa dan dialek dengan pelbagai kebudayaan dan adat resam tradisional. Terdapat
beberapa suku kaum di dalamnya. Antaranya ialah Dusun Tindal, Dusun
Pahu,Dusun Labuk, Dusun Kimaragang, Tagahas, Tangara,Dusun, Rungus, Orang Sungai, , Tambanuo, dan sebagainya.
Kumpulan etnik yang terbesar adalah suku kaum Dusun yang merupakan satu
pertiga dari penduduk Sabah. Suku kaum Dusun yang tinggal di pantai barat seperti
Penampang, Papar, Tuaran, Kiulu, Tamparuli, Kota Belud dan juga di
lembah bukit di Ranau, Tambunan, dan Keningau adalah petani tradisi yang menanam
padi sawah dan huma. Sesetengah dari mereka memburu serta menangkap ikan sungai.
Mereka kebanyakan bertempat di sekelilingi kawasan lembah pantai barat dan
kawasan pendalaman.
Istilah Kadazan Dusun ini wujud dari hasil penggabungan etnik Kadazan danDusun serta beberapa beberapa etnik kecil lain. Penggabungan ini adalah akibat pertelingkahan politik. Lagipun, perbezaan antara kaum Kadazan dan Dusun tidaklah begitu berbeza dan kasar.Beza antara bahasa Kadazan dan Dusun ialah seperti bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia.

No comments:

Post a Comment